سینی کابل چیست ؟

سینی کابل چیست؟ سینی کابل در تاسیسات الکتریکی کاربرد دارد.از سینی کابل در جهت زیبائی و مرتب بودن کابل کشی ها و به منظور حفاظت از کابلهای عبوری و انتخاب بهترین مسیر برای کابل کشی، سهولت تعمیر ،طول عمربیشتر کابلها و …. در سیستم انتقال انرژی استفاده میشود.

کابلها باید در تمام طول مسیر از درون سینی کابل عبور کند. که این شامل حرکت های عمودی و افقی میشود.

یک پاسخ به “سینی کابل چیست؟”

  1. avatar

    سلام، این یک دیدگاه است.
    برای شروع مدیریت، ویرایش و پاک کردن دیدگاه‌ها، لطفا بخش دیدگاه‌ها در پیشخوان را ببینید.
    تصاویر نویسندگان دیدگاه از Gravatar گرفته می‌شود.